Facebook de l'Everest Trail Race 2013 Twitter
Dies
Hores
Minuts
Qualifying Race 2013
MAIN SPONSOR
OFFICIAL SPONSORS
OFFICIAL SUPPLIERS
MEDIA PARTNERS
ORGANIZER
Cerrar

Climatologia


Sens dubte un dels principals atractius que pot aportar la EVEREST TRAIL RACE és l'impressionant escenari on es desenvolupa la cursa.

Durant les etapes és possible contemplar diversos dels colossos de l'Himalàia, com ara Everest, Lothse, Ama Dablam, Tamserku, Kagtega, Kongde ... i un altre nombre considerable de cims de més de 6.000 i 7.000 m. d'altitud. En molts casos, amb una proximitat aclaparadora.

Essencial per al gaudi és una meteorologia favorable. L'època més apropiada compren els mesos d'octubre a novembre, que marquen el començament de l'estació seca. Durant aquest període, el clima és agradable, l'aire net, la visibilitat perfecta, i l'entorn resulta absolutament espectacular i exuberant després del pas del monsó.

Dins el marc de l'estació seca, l'organització de la EVEREST TRAIL RACE ha escollit específicament les dates en que, tant des del punt de vista estadístic com de coneixement del país, la meteorologia és més favorable, és a dir, quan els dies són més clars i clars i amb el menor índex de pluviositat de tot l'any

Encara que les condicions en les dates escollides són optimes, en cap cas hem de descartar la possibilitat que la pluja o algun dia gris faci acte de presencia durant el desenvolupament de la carrera, factor que encara que molt improbable i en tot cas de poca entitat, no hem de descartar, de manera que els participants han de preveure, des del punt de vista de material,aquesta eventualitat.

Així mateix, haurem també de tenir molt en compte que el traçat de la cursa es mou entre els 2.000 i els 4.100 m d'altitud, de manera que, ni dir que la variabilitat tèrmica és amplia, podent oscil . lar durant el dia des dels 15 a 18ºC (o fins i tot més) fins els -2 o -3ºC durant la nit, podent arribar de manera excepcional i concretament en la 2ª i 5ª etapa de la prova, als - 10ºC durant la nit.

Per tot això, els participants en la prova hauran de prestar especial atenció tant al material d'abric que han d'utilitzar en finalitzar l'etapa, com a aspectes tan importants com el sac de dormir, factor fonamental per a una bona recuperació durant la nit i, per descomptat, a la seva relació tèrmica / pes