Les pautes que han de seguir els corredors en un dia de carrera són sensiblement diferents, pel que fa a horari, segons l'etapa a realitzar, fonamentalment pel que fa a hora d'aixecar-se i de prendre la sortida. Segons l'etapa a cobrir, la sortida pot donar-se a les 8:00 o a les 9:00 h. amb el consegüent retard o antelació a l'hora de aixecar-se. És important seguir els horaris marcats per l'organització, especialment pel que fa a recollida d'aigua, i entrada en zona de sortida.