ASSEGURANÇA DE RESCAT EN MUNTANYA (ALTAMENT RECOMANAT)

És recomanable que els acompanyants disposin d'una assegurança que cobreixi entre d'altres el rescat en muntanya, l'assistència mèdica i hospitalària necessària i la repatriació requerits per accident o qualsevol altra eventualitat que pugui donar-se durant el trekking. En cas de no disposar d'aquesta assegurança, pot tramitar a través de l'organització, amb un cost de 135 €

(només per residents a espanya)

 

ASSEGURANÇA D'ANUL.LACIÓ PER CAUSA MAJOR (OPCIONAL)

Els participant que així ho desitgin poden contractar opcionalment una assegurança d'anul·lació que cobreix la recuperació de l'import total abonat en cas d'impossibilitat de viatjar derivada (entre altres causes de força major) de: Malaltia greu (quan impliqui hospitalització o comporti risc de mort imminent ) no detectada amb anterioritat a la contractació; accident o mort del propi assegurat, el seu cònjuge o parella de fet o els seus ascendents o descendents de primer i segon grau (pares, fills, germans, avis, néts, cunyats, gendres, nores o sogres) 88 €  per residents a Espanya i 98 € per No residents a Espanya.

 

GARANTIA DE DEVOLUCIÓ PER LESIÓ ESPORTIVA DEL CORREDOR A QUi S'ACOMPANYA (OPCIONAL)

Entre els riscos garantits pel ASSEGURANÇA D'ANUL·LACIÓ PER CAUSA MAJOR no hi ha el de lesió física produiïa durant el desenvolupament dels entrenaments habituals o de proves en que el corredor participi prèviament a la EVEREST TRAIL RACE.

Els participants que així ho desitgin poden contractar opcionalment una garantia de devolució per lesió esportiva (import 95 €) que cobreix lesions o problemes físics derivats de l'activitat esportiva, del corredor a qui s'acompanya.

  • Cancelacions fins les 21 h. del día 31/6 devolució del: 100%
  • Cancelacions desde el dia 1/7 fins el 1/10 devolución del import abonat fins el moment,menys 600 € de gastos.
  • Cancelacions a partir del 2/10, no es reemborsarà cap import.

 

CANCELACIONS sense cobertura

  • Cancel·lacions des de obertura inscripcions fins al 31/07, devolució de l'import abonat fina al moment menys 850 €de despeses.
  • Cancel·lacions a partir del 1/08 fins al 1/10, devolució de l'import abonat fins al moment menys 1.200 € de despeses. 
  • Cancel·lacions a partir del 2/10, no es reemborsarà cap import.

  

IMPORTANT:

En cap cas la devolució inclourà l'import de les assegurances contractades en qualsevol de les modalitats.

L'assegurat haurà de presentar els documents originals i datats que acreditin el fet que motiva l'activació de l'assegurança (certificats mèdics, d'hospitalització, de defunció, etc.), Tant per l'assegurança d'anul.lació per causa major com per a la Garantia de devolució per lesió esportiva