La major part del traçat de la EVEREST TRAIL RACE discorre al marge de les rutes de trekking clàssiques, però sí segueix els camins utilitzats habitualment pels pobladors de les diferents zones de pas.

No és una prova en la qual els coneixements sobre la utilització de brúixola, plànol i GPS siguin fonamentals, encara que sí recomanables, especialment pel que a plànol es refereix.

Tot el traçat esta degudament marcat dies abans de la prova i revisat el dia anterior de cada etapa, de manera que la possibilitat de perdre, encara que objectivament possible, resulta clarament difícil.

Al llarg del recorregut, les marques efectuades per l'organització, segueixen diferents criteris en funció del punt del recorregut. Hi ha zones boscoses o zones molt obertes, on el camí es pot perdre en funció de determinades circumstancies com neu, pluja o boira. En aquestes zones el nombre de marques és alt. Dit d'una altra manera, des de cada marca hem de veure la següent. En canvi, hi ha altres llocs on l'evidencia del camí fa que el nombre de marques sigui el mínim i situat fonamentalment en encreuaments de camins en que l'organització marca la direcció correcta a seguir.

En alguna de les etapes, per la seva longitud i / o desnivell, hi ha la possibilitat que es faci fosc a la part final de l'itinerari. El mes de novembre i en la ruta escollida, comença a fosquejar cap a les 5:30 PM aprox. Atesa la dificultat que pot suposar trobar les marques amb la llum frontal (equip obligatori), l'organització en alguns casos, equipa la part final del traçat amb barretes lluminoses per tal de facilitar l'arribada dels corredors.

Encara que la ruta no planteja grans dubtes pel que fa a navegació, la brúixola sí que és exigida com a material obligatori per part de l'organització, com a element fonamental davant una eventual pèrdua d'orientació que pot donar-se per causes diverses, neu, boira, nit, o fins i tot per eventual, encara que extremadament excepcional, desaparició d'alguna marca.

A tot això va unit el Road Book facilitat per l'organització abans de l'inici de carrera en la fase de controls tècnics, que haurà de portar com a equip obligatori durant tota prova. En ell es troben els mapes de cada etapa, poblacions de pas, distancies, desnivells, perfils, cotes, etc., i coordenades geogràfiques.

Encara que no sigui obligat per l'organització, sí que es recomana la utilització del GPS per a tots aquells que ho desitgin.