OBERTURA D'INSCRIPCIONS:

Gener 2024

TANCAMENT D'INSCRIPCIONS:

Fins a cobrir les places disponibles

Per inscriure't a l' EVEREST TRAIL RACE, segueix pas a pas els punts de 1.-  al 6.-

1.-    

Omplir en línia el formulari de l'apartat corresponent en aquest web. Anar a Formulari on-line.

2.-    

Formalitzar el primer pagament de 850 € + import assegurances escollides, en cas de fraccionament, o la totalitat del mateix segons l' opció escollida i indicada a l'apartat de tarifes i condicions de pagament en aquesta web:

DADES BANCARIES

Beneficiari:ADEAVENTURA

C/Josep Torras i Bages 1, 2ª planta
08401 GRANOLLERS
BARCELONA (SPAIN)

Banc: BANC DE SABADELL

C/C: 0081-0129-47-0001532963
IBAN: ES51 0081 0129 4700 0153 2963
Numéro de compte: 0001532963
SWIFT / BIC: BSAB ESBB 

3.-    

Enviar el corresponent justificant bancari via e-mail a: (Necessites javascript per veure aquest correu-e) , indicant el nom del participant i EVEREST TRAIL RACE.

4.-    

Abans del 15 d' agost, s'haura de remetre per correu ordinari o correu electronic, la següent documentació:

  • 2 fotos mida carnet escanejades a color
  • Fotocopia del passaport (el passaport ha de tenir una vigencia mínima de 6 mesos desde el final del viatge)
  • Fotocopia de l'assegurança d'accidents i rescat
  • Autorizació firmada para cobrament per tarjeta de crèdit del concepte de fiança de 500 € (veure apartat corresponent del reglament). Descarregar Autorizació de Fiança.

Tota la documentació haura de ser remesa a: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)  o per via correu ordinari a:

ADEAVENTURA

C/Josep Torras i Bages 1, 2ª planta
08401 GRANOLLERS
BARCELONA (SPAIN)

5.-    

No es considera oficialment inscrit a un acompanyant fins no haver efectuat la totalitat del pagament , tant d'inscripció com d'extres si n'hi han, així com haver enviat tota la documentació sol· licitada (data límit 10 de setembre).

6.-    

El 15 d'octubre com a maxim, sera remesa a tots els inscrits la documentació necessaria per participar en la present edició de la EVEREST TRAIL RACE (bitllets electronics, programa, etc.)